Soort

Tarief 

Zitting kinderfysiotherapie in de praktijk€50,00
Zitting fysiotherapie in de praktijk€37,00
Zitting kinderfysiotherapie aan huis€69,00
Zitting fysiotherapie aan huis€47,50
Intake en onderzoek na verwijzing€55,00
Intake en onderzoek na screening€55,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport€50,00
Instructie / overleg ouders en leerkrachten€45,00
Telefonisch consult (15 minuten)€20,00
Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie€25,00
Top